Hopp til innhold

Kontakt oss

Postadresse
Stjørdal bygdeservice SA 
Værnesgt 9
7501 Stjørdal

E-postadresse
stjordal@bygdeservice.no

Foretaksnummer
NO 986 483 136 MVA

Daglig leder
John Reidar Vold
90 58 63 00

Styreleder
Lorents Stenseth

Besøksadresse
Værnesgata 9
7500 Stjørdal

Oppgi en gyldig e-postadresse

Oppgi ditt telefonnummer

Vennligst oppgi navn på kontaktperson

Oppgi postnummer. 4 siffer

Oppgi hva du ønsker å få utført

Samtykke må bekreftes før skjema sendes inn